Aktuelles


Termine Freitag: 3.12.

Termine Montag: 5.12./12.10./19.12./09.01./16.01./23.01./30.01.

 

 


Kursplan Winter/Frühjahr 2023


 

Montag    Mittwoch   Freitag
         
 9:30-10:30    9:30-10:30   9:30-10:30
 Stadtgarten    Stadtgarten   Stadtgarten